Antwoorden op vragen van Mei Li Vos over het online aanbieden van kansspelen door Holland Casino

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op de vragen die waren ingediend door lid Mei Li Vos op 24 november 2016. De vragen hadden betrekking op een spel van Holland Casino “five card draw” en Mei Li Vos wilde graag weten of Holland Casino hiermee de regels overtreed door het aanbieden van een online kansspel.

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op de vragen die waren ingediend door lid Mei Li Vos op 24 november 2016. De vragen hadden betrekking op een spel van Holland Casino “c” en Mei Li Vos wilde graag weten of Holland Casino hiermee de regels overtreed door het aanbieden van een online kansspel.Antwoorden op vragen van Mei Li Vos over het online aanbieden van kansspelen door Holland Casino

Uit onderzoek is gebleken dat het hier gaat om een promotioneel kansspel, en dit mag gewoon door Holland Casino worden aangeboden. Ook de Kansspelautoriteit heeft kennisgenomen van deze promotionele actie van Holland Casino en heeft aan de staatssecretaris laten weten geen aanleiding te zien tot nader onderzoek.

Vraag 1:

Kent u de site “Speel mee met ‘five card draw’”?

Antwoord vraag 1:

Ja.

Vraag 2:

Is er sprake van het aanbieden van een online kansspel op deze site? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6:

Voldoen de site en de reclame-uitingen die naar deze site linken aan de vereisten ten aanzien van reclame zoals die zijn opgenomen in de Wet op de kansspelen en de daar onder liggende regelgeving? Zo ja, waaruit blijkt dat dan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7:

Doet de Kansspelautoriteit onderzoek naar de genoemde site of heeft die dit al gedaan? Zo ja, wat is de uitkomst van dat onderzoek? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2, 6 en 7:

Uit artikel 7.10 van de actievoorwaarden die Holland Casino heeft gepubliceerd bij het spel ‘five card draw’ blijkt dat sprake is van een promotioneel kansspel dat valt onder de Gedragscode promotionele kansspelen. Voor het organiseren van promotionele kansspelen kan geen vergunning worden verleend op grond van de Wet op de kansspelen. Indien echter wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in de Gedragscode, is het toegestaan promotionele kansspelen te organiseren.

De Kansspelautoriteit heeft kennisgenomen van deze promotionele actie van Holland Casino en heeft mij laten weten geen aanleiding te zien tot nader onderzoek.

Vraag 3:

Is het bij het beoordelen van de vorige vraag van belang of er sprake is van een betaling door de speler aan de kansspelaanbieder? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 3:

Voor de deelname aan een promotioneel kansspel mogen alleen de daadwerkelijke communicatiekosten in rekening worden gebracht, inleg is derhalve niet toegestaan. Er is bij “Speel mee met ‘five card draw’” geen sprake van een inleg.

Vraag 4:

Deelt u de mening dat juist het aanbieden van prijzen bij een kansspel zonder dat voor dat kansspel hoeft te worden betaald er toe kan leiden dat spelers aangetrokken worden om ook betaalde kansspelen te gaan doen? Zo ja, waarom en wat is uw mening daarover? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4:

Een promotioneel kansspel mag worden aangeboden ter promotie van een product of dienst. Ook een kansspel waarvoor een vergunning is verleend of de organisator daarvan, kan met een promotioneel kansspel worden gepromoot. De aanbieder verplicht zich ertoe een promotioneel kansspel met inachtneming van de bepalingen van de Gedragscode promotionele kansspelen te organiseren. Uiteraard is de kansspelaanbieder bij het inzetten van promotionele kansspelen ter promotie van zijn aanbod ook gehouden aan de bepalingen uit het consumentenrecht, zoals het verbod op misleidende, agressieve of anderszins oneerlijke reclame en Besluit en Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Zo dient de vergunninghouder deze wervings- en reclameactiviteit op een zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm te geven waarbij in het bijzonder wordt gewaakt tegen onmatige deelneming.

Vraag 5:

Is het aanbieden van online kansspelen in Nederland al toegestaan? Zo ja, waarom is dan de Wet kansspelen op afstand nog nodig? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 5:

De Wet op kansspelen biedt op dit moment geen mogelijkheid voor het verlenen van een vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand. Hiervoor is inderdaad de wet Kansspelen op afstand nodig.

Bron: 2ekamer.nl

 

Waarschuwing gokverlaving
Laatste nieuws
Nederlandse online casino's
De website bevat informatie over online kansspelen die legaal in Nederland zijn. Deze informatie is alleen voor personen ouder dan 18 jaar. Kansspelaanbieders in Nederland mogen promoties en bonussen aanbieden, echter zijn alleen beschikbaar voor spelers vanaf 24 jaar en ouder. Heb je een gokprobleem? Bel voor hulp 0900-2177721 of sluit jezelf uit via Cruks. Meer informatie vindt je op onze Hulp bij gokproblemen pagina. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+