Illegale weddenschappen geconstateerd door Kansspelautoriteit tijdens integrale controle

Home » Illegale weddenschappen geconstateerd door Kansspelautoriteit tijdens integrale controle

Op 27 maart 2017 zijn er door een integraal handhavingsteam van de Kansspelautoriteit ongeregeldheden geconstateerd in een café in Woensel-Zuid. Het handhavingsteam bestaat uit de Belastingdienst, de gemeente Eindhoven, de Kansspelautoriteit en de Brandweer. Tijdens deze controle werden ze ook nog ondersteund door de politie.

Kansspelautoriteit constateert illegale weddenschappen

Controle aanleiding
Er was een aanleiding om het café te controleren, want er waren eerdere overlastklachten en overtredingen geweest.

Toen ze aankwamen voor de controle was er geen leidinggevende aanwezig en dit is wel verplicht volgens de Drank- en Horecawet. In de afgelopen twee maanden is er voor een bedrag van bijna 40.000 euro aan illegale weddenschappen afgesloten in het café, dit werd door de Kansspelautoriteit geconstateerd. De eigenaar moet een aantal gebreken op het gebied van brandveiligheid op korte termijn verbeteren, zoals de niet gekeurde brandblussers laten keuren/vervangen, en ook kreeg deze nog een proces verbaal opgelegd, omdat de vluchtwegen geblokkeerd waren. Voor openstaande belastingschulden is er door de Belastingdienst beslag gelegd, dit hebben ze gedaan door de ondernemersactiviteiten te controleren. Ook heeft de Belastingdienst in de omgeving van het café een aantal automobilisten gecontroleerd en hierbij hebben ze ook nog zo’n 17.000 euro ingevorderd.

Op basis van deze en eerder constateringen, zal de gemeente beoordelen of er maatregelen moeten worden genomen in het kader van het horecastappenplan, wat kan leiden tot een tijdelijke sluiting van het café.