Activiteitenplan Kansspelautoriteit openbaar voor 2016-2017

Het activiteitenplan van de Kansspelautoriteit 2016-2017 is vorige week vastgesteld. Hierin staan de geplande activiteiten voor de komende twee jaar.

Het activiteitenplan van de Kansspelautoriteit 2016-2017 is vorige week vastgesteld. Hierin kunt u lezen welke activiteiten de Kansspelautoriteit de komende twee jaar gaat doen. In het plan in ook de Strategie 2016-2020 Kansspelautoriteit opgenomen. De strategie vormt de komende vijf jaar het kader voor de uit te voeren werkzaamheden.

Concrete activiteiten

Voor de komende twee jaar gaat het activiteitenplan uit van concrete activiteiten. Het grootste deel van de activiteiten van de Kansspelautoriteit in 2016 en 2017 worden bepaald door de zes strategische doelstellingen. Voor een selectie van de belangrijkste activiteiten lees je het Activiteitenplan.

Wat staat er centraal in de strategie?

Het begeleiden van de kansspelmarkt naar een nieuw verantwoord evenwicht is de kern van de strategie. Zonder te tornen aan de vastgestelde normen wil de Kansspelautoriteit streven naar een hoge kanalisatiegraad. Alleen wanneer mensen spelen bij vergunde aanbieders, kan de Kansspelautoriteit ze goed beschermen en overige illegaliteit en criminaliteit tegengaan. Dit vraagt om op risico’s en problemen gericht toezicht en handhaving te houden. Dit noemen we ook wel risico gestuurd toezicht.

De strategie gaat uit van zes doelstellingen:

         Gericht op de aanbieders van kansspelen

  • Online aanbieders kiezen voor vergunning
  • Kansspelautoriteit gaat resterende illegaliteit en criminaliteit tegen
  • Vergunninghouders nemen hun verantwoordelijkheid

    Gericht op consumenten

  • Deelnemers spelen verantwoord, kansspelverslaving blijft relatief gering
  • Deelnemers spelen bij legale aanbieders
  • Deelnemers worden in staat gesteld eigen verantwoordelijkheid te nemen

Consultatieproces

Medio mei 2016 is de consultatieversie van het Activiteitenplan voorgelegd aan diverse stakeholders van de Kansspelautoriteit. Het Activiteitenplan is ook op de website van de Kansspelautoriteit gepubliceerd voor publieke consultatie, met de open uitnodiging om hier schriftelijk op te reageren.

Er zijn diverse, inhoudelijke reacties ontvangen door de Kansspelautoriteit van externe partijen. Ook heeft de Kansspelautoriteit de Strategie 2016-2020 die beschreven staat in het Activiteitenplan, voorgelegd aan de adviesraad.

Beleidsreactie

De Kansspelautoriteit stelde een beleidsreactie op, om zoveel mogelijk recht te doen aan de inhoudelijke reacties van de externe partijen en inzicht te geven in de aard van de meegegeven aandachtspunten. Per thema wordt er een samenvatting gegeven van de binnengekomen aandachtspunten.

Het plan kan hier gedownload worden.

Waarschuwing gokverlaving
Laatste nieuws
Nederlandse online casino's
De website bevat informatie over online kansspelen die legaal in Nederland zijn. Deze informatie is alleen voor personen ouder dan 18 jaar. Kansspelaanbieders in Nederland mogen promoties en bonussen aanbieden, echter zijn alleen beschikbaar voor spelers vanaf 24 jaar en ouder. Heb je een gokprobleem? Bel voor hulp 0900-2177721 of sluit jezelf uit via Cruks. Meer informatie vindt je op onze Hulp bij gokproblemen pagina. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+