2e Kamer stemt in met wijzigingen nieuwe online kansspelwet

Het reguleren van legaal online gokken in Nederland is weer een stap dichterbij gekomen. De 2e kamer heeft vandaag ingestemd met de wijzigingen die zijn voorgesteld in het eerste wetsvoorstel van 2014.

Het reguleren van legaal online gokken in Nederland is weer een stap dichterbij gekomen. De 2e kamer heeft vandaag ingestemd met de wijzigingen die zijn voorgesteld in het eerste wetsvoorstel van 2014.

Momenteel is het nog steeds verboden te gokken via internet. Momenteel gokken honderduizenden Nederlander online bij illegale kansspelwebsite’s. De vraag naar regulering is groot echter duurt het al enkele jaren voordat deze nieuwe wet erdoorheen is.

Kansspelbelasting

Een punt wat aangepast is in de nieuwe wet is het belastingtarief. In het oude voorstel wilde men nog een lager tarief voor online gokken handhaven. Echter na veel kritiek uit de Nederlandse kansspelsector is besloten om de 29% die geld voor landbased aanbieders ook te gebruiken voor de online aanbieders.

Vandaag tijdens de stemming in de 2e kamer is al duidelijk geworden dat de kamer achter het nieuwe wetsvoorstel staat. Aanstaande donderdag is de eindstemming over de hele wet.

Als de wet wordt aangenomen dan betekend het niet automatisch dat alles rond is want de 1e kamer moet ook nog akkoord gaan met deze wet.

Hieronder staan alle punten waar vandaag over gestemd is.

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

33996-68 Amendement d.d. 4 juli 2016 – G.J.M. Segers, Tweede KamerlidNader gewijzigd amendement van de leden Segers en Mei Li Vos ter vervanging van nr. 47 dat regelt dat het uitzenden van gokprogramma’s op een open televisieprogrammakanaal niet is toegestaan
Besluit: Aangenomen. (74-72) (Hoofdelijk)
33996-68 Nader gewijzigd amendement van de leden Segers en Mei Li Vos ter vervanging van nr. 47 dat regelt dat het uitzenden van gokprogramma’s op een open televisieprogrammakanaal niet is toegestaan
33996-59 Amendement d.d. 30 juni 2016 – C.J.E. Kooiman, Tweede KamerlidGewijzigd amendement van het lid Kooiman ter vervanging van nr. 30 over een verbod op het gebruik van databases met persoonsgegevens die zijn verzameld middels deelname aan andere kansspelen, voor reclame of wervingsactiviteiten voor kansspelen
Besluit: Aangenomen.
33996-59 Gewijzigd amendement van het lid Kooiman ter vervanging van nr. 30 over een verbod op het gebruik van databases met persoonsgegevens die zijn verzameld middels deelname aan andere kansspelen, voor reclame of wervingsactiviteiten voor kansspelen
33996-42 Amendement d.d. 30 juni 2016 – C.G. van der Staaij, Tweede KamerlidAmendement van de leden Van der Staaij en Kooiman dat regelt dat er tussen 06:00 uur en 21:00 uur geen reclame voor kansspelen mag worden uitgezonden door publieke en commerciële media
Besluit: Verworpen.
33996-42 Amendement van de leden Van der Staaij en Kooiman dat regelt dat er tussen 06:00 uur en 21:00 uur geen reclame voor kansspelen mag worden uitgezonden door publieke en commerciële media
33996-23 Amendement d.d. 21 juni 2016 – M.L. (Mei Li) Vos, Tweede KamerlidAmendement van het lid Mei Li Vos dat regelt dat bij elke reclame voor kansspelen een duidelijk zichtbare waarschuwing wordt getoond waarin wordt gewezen op de risico’s van onrechtmatige deelname aan kansspelen
Besluit: Aangenomen.
33996-23 Amendement van het lid Mei Li Vos dat regelt dat bij elke reclame voor kansspelen een duidelijk zichtbare waarschuwing wordt getoond waarin wordt gewezen op de risico’s van onrechtmatige deelname aan kansspelen
33996-61 Amendement d.d. 30 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede KamerlidAmendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan toekomstig vergunninghouders van kansspelen op afstand
Besluit: Verworpen.
33996-61 Amendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan toekomstig vergunninghouders van kansspelen op afstand
33996-38 Amendement d.d. 29 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede KamerlidNader gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 37 dat verbiedt dat een kansspelaanbieder die sponsor is van een sportvereniging, een sportteam of een individuele sporter, weddenschappen aanbiedt op de prestaties van die sportvereniging, dat sportteam of die individuele sporter
Besluit: Verworpen.
33996-38 Nader gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 37 dat verbiedt dat een kansspelaanbieder die sponsor is van een sportvereniging, een sportteam of een individuele sporter, weddenschappen aanbiedt op de prestaties van die sportvereniging, dat sportteam of die individuele sporter
33996-31 Amendement d.d. 23 juni 2016 – G.J.M. Segers, Tweede KamerlidAmendement van het lid Segers dat de leeftijd waarop deelname aan kansspelen mogelijk is verhoogt van achttien naar eenentwintig jaar
Besluit: Verworpen.
33996-31 Amendement van het lid Segers dat de leeftijd waarop deelname aan kansspelen mogelijk is verhoogt van achttien naar eenentwintig jaar
33996-28 Amendement d.d. 23 juni 2016 – J. van Wijngaarden, Tweede KamerlidAmendement van het lid Van Wijngaarden dat het begrip “sportprijsvraag” in de Wet op de kansspelen vervangt door het begrip “sportweddenschap”
Besluit: Aangenomen.
33996-28 Amendement van het lid Van Wijngaarden dat het begrip “sportprijsvraag” in de Wet op de kansspelen vervangt door het begrip “sportweddenschap”
33996-11 Amendement d.d. 23 november 2015 – J. van Wijngaarden, Tweede KamerlidAmendement van de leden Van Wijngaarden en Mei Li Vos dat vergunninghouders van sportweddenschappen verplicht om informatie over verdachte gokpatronen te melden aan de Kansspelautoriteit
Besluit: Aangenomen.
33996-11 Amendement van de leden Van Wijngaarden en Mei Li Vos dat vergunninghouders van sportweddenschappen verplicht om informatie over verdachte gokpatronen te melden aan de Kansspelautoriteit
33996-10 Amendement d.d. 23 november 2015 – J. van Wijngaarden, Tweede KamerlidAmendement van de leden Van Wijngaarden en Van Dekken dat risicovolle sportweddenschappen uitsluit van het kansspelaanbod
Besluit: Aangenomen.
33996-10 Amendement van de leden Van Wijngaarden en Van Dekken dat risicovolle sportweddenschappen uitsluit van het kansspelaanbod
33996-66 Amendement d.d. 1 juli 2016 – J. van Wijngaarden, Tweede KamerlidAmendement van het lid Van Wijngaarden ter vervanging van nr. 60 dat de verplichte raadpleging van CRUKS bij de toegang tot speelautomatenhallen vervangt door een verplichte raadpleging in alleen die gevallen dat het speelgedrag van de speler daartoe aanleiding geeft
Besluit: Verworpen.
33996-66 Amendement van het lid Van Wijngaarden ter vervanging van nr. 60 dat de verplichte raadpleging van CRUKS bij de toegang tot speelautomatenhallen vervangt door een verplichte raadpleging in alleen die gevallen dat het speelgedrag van de speler daartoe aanleiding geeft
33996-36 Amendement d.d. 23 juni 2016 – G.J.M. Segers, Tweede KamerlidAmendement van de leden Segers en Bisschop over het opnemen van een zware voorhang voor de AMvB waarbij regels over het type kansspelen op afstand worden geregeld
Besluit: Verworpen.
33996-36 Amendement van de leden Segers en Bisschop over het opnemen van een zware voorhang voor de AMvB waarbij regels over het type kansspelen op afstand worden geregeld
33996-43 Amendement d.d. 30 juni 2016 – C.J.E. Kooiman, Tweede KamerlidGewijzigd amendement van de leden Kooiman en Van der Staaij ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat het reclameregime voor online gokken aansluit bij de alcoholwetgeving
Besluit: Verworpen.
33996-43 Gewijzigd amendement van de leden Kooiman en Van der Staaij ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat het reclameregime voor online gokken aansluit bij de alcoholwetgeving
33996-35 Amendement d.d. 23 juni 2016 – G.J.M. Segers, Tweede KamerlidAmendement van het lid Segers c.s. over het verduidelijken dat het bestrijden van niet toegestaan kansspelaanbod een taak is van de kansspelautoriteit
Besluit: Aangenomen.
33996-35 Amendement van het lid Segers c.s. over het verduidelijken dat het bestrijden van niet toegestaan kansspelaanbod een taak is van de kansspelautoriteit
33996-27 Amendement d.d. 23 juni 2016 – J. van Wijngaarden, Tweede KamerlidGewijzigd amendement van het lid Van Wijngaarden ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat onvrijwillige uitsluiting van deelname aan kansspelen alleen wordt toegepast als er geen andere oplossing meer is
Besluit: Aangenomen.
33996-27 Gewijzigd amendement van het lid Van Wijngaarden ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat onvrijwillige uitsluiting van deelname aan kansspelen alleen wordt toegepast als er geen andere oplossing meer is
33996-20 Amendement d.d. 21 juni 2016 – M.L. (Mei Li) Vos, Tweede KamerlidAmendement van het lid Mei Li Vos dat de financiering van een landelijk loket kansspelen vanuit het verslavingsfonds regelt
Besluit: Aangenomen.
33996-20 Amendement van het lid Mei Li Vos dat de financiering van een landelijk loket kansspelen vanuit het verslavingsfonds regelt
33996-67 Amendement d.d. 4 juli 2016 – C.J.E. Kooiman, Tweede KamerlidAmendement van het lid Kooiman c.s. dat regelt dat aanbieders van kansspelen op afstand en landgebonden kansspelen hetzelfde percentage afdragen aan het verslavingsfonds
Besluit: Aangenomen.
33996-67 Amendement van het lid Kooiman c.s. dat regelt dat aanbieders van kansspelen op afstand en landgebonden kansspelen hetzelfde percentage afdragen aan het verslavingsfonds
33996-34 Amendement d.d. 23 juni 2016 – R. Bisschop, Tweede KamerlidAmendement van de leden Bisschop en Van der Staaij over het opnemen van een expliciete minimumtermijn voor de vrijwillige inschrijving in het register
Besluit: Verworpen.
33996-34 Amendement van de leden Bisschop en Van der Staaij over het opnemen van een expliciete minimumtermijn voor de vrijwillige inschrijving in het register
33996-29 Amendement d.d. 23 juni 2016 – J.C.M. Swinkels, Tweede KamerlidNader gewijzigd amendement van de leden Swinkels en Verhoeven ter vervanging van nr. 24 dat de Kansspelautoriteit de bevoegdheid ontneemt om DNS- en IP-blokkades uit te voeren bij illegale websites die kansspelen aanbieden
Besluit: Aangenomen.
33996-29 Nader gewijzigd amendement van de leden Swinkels en Verhoeven ter vervanging van nr. 24 dat de Kansspelautoriteit de bevoegdheid ontneemt om DNS- en IP-blokkades uit te voeren bij illegale websites die kansspelen aanbieden
33996-22 Amendement d.d. 21 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede KamerlidAmendement van het lid Van Toorenburg dat de kansspelautoriteit de bevoegdheid geeft om te verbieden dat programmatuur in het verkeer wordt gebracht die is bedoeld om deel te nemen aan een online kansspel zonder vergunning
Besluit: Verworpen.
33996-22 Amendement van het lid Van Toorenburg dat de kansspelautoriteit de bevoegdheid geeft om te verbieden dat programmatuur in het verkeer wordt gebracht die is bedoeld om deel te nemen aan een online kansspel zonder vergunning
33996-40 Amendement d.d. 29 juni 2016 – J. van Wijngaarden, Tweede KamerlidAmendement van de leden Van Wijngaarden en Mei Li Vos over de mogelijkheid van de KSA om een openbare waarschuwing te geven
Besluit: Aangenomen.
33996-40 Amendement van de leden Van Wijngaarden en Mei Li Vos over de mogelijkheid van de KSA om een openbare waarschuwing te geven
33996-62 Amendement d.d. 30 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede KamerlidAmendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens door kansspelaanbieders
Besluit: Verworpen.
33996-62 Amendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens door kansspelaanbieders
33996-63 Amendement d.d. 30 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede KamerlidAmendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan de kansspelheffing die door kansspelaanbieders moet worden afgedragen
Besluit: Verworpen.
33996-63 Amendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan de kansspelheffing die door kansspelaanbieders moet worden afgedragen
33996-64 Amendement d.d. 30 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede KamerlidAmendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan de naleving en handhaving van de in het wetsvoorstel gestelde eisen
Besluit: Verworpen.
33996-64 Amendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan de naleving en handhaving van de in het wetsvoorstel gestelde eisen
33996-65 Amendement d.d. 30 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede KamerlidAmendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op nader gestelde eisen omtrent andere vormen van kansspelen (niet zijnde kansspelen op afstand)
Besluit: Verworpen.
33996-65 Amendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op nader gestelde eisen omtrent andere vormen van kansspelen (niet zijnde kansspelen op afstand)
33996-14 Amendement d.d. 4 januari 2016 – M.L. (Mei Li) Vos, Tweede KamerlidAmendement van de leden Mei Li Vos en Van Wijngaarden dat de voorgestelde tariefdifferentiatie in de Wet op de kansspelbelasting schrapt
Besluit: Aangenomen.
33996-14 Amendement van de leden Mei Li Vos en Van Wijngaarden dat de voorgestelde tariefdifferentiatie in de Wet op de kansspelbelasting schrapt
33996-26 Amendement d.d. 23 juni 2016 – J. van Wijngaarden, Tweede KamerlidNader gewijzigd amendement van de leden Van Wijngaarden en Mei Li Vos ter vervanging van nr. 16 dat aan de evaluatiebepaling toevoegt dat in de evaluatie moet worden ingegaan op de meeropbrengst van de kansspelbelasting afkomstig van landgebonden kansspelen en die van kansspelen op afstand
Besluit: Aangenomen.
33996-26 Nader gewijzigd amendement van de leden Van Wijngaarden en Mei Li Vos ter vervanging van nr. 16 dat aan de evaluatiebepaling toevoegt dat in de evaluatie moet worden ingegaan op de meeropbrengst van de kansspelbelasting afkomstig van landgebonden kansspelen en die van kansspelen op afstand
33996 Wetgeving d.d. 21 juli 2014 – F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en JustitieWijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
Besluit: Stemming uitgesteld.

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten

33996-44 Motie d.d. 30 juni 2016 – J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over verduidelijken wanneer er geen kansspelbelasting verschuldigd is
Besluit: Overgenomen.
33996-44 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over verduidelijken wanneer er geen kansspelbelasting verschuldigd is

33996-45 Motie d.d. 30 juni 2016 – G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Segers en Mei Li Vos over het aanstellen van een Nationaal Rapporteur Verslaving
Besluit: Verworpen.
33996-45 Motie van de leden Segers en Mei Li Vos over het aanstellen van een Nationaal Rapporteur Verslaving

33996-46 Motie d.d. 30 juni 2016 – G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Segers en Kooiman over evalueren of de Ksa voldoende capaciteit heeft
Besluit: Verworpen.
33996-46 Motie van de leden Segers en Kooiman over evalueren of de Ksa voldoende capaciteit heeft

33996-48 Motie d.d. 30 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Van Toorenburg en Mei Li Vos over het onder de aandacht brengen van een omzeilingstruc bij de Kansspelautoriteit
Besluit: Aangenomen.
33996-48 Motie van de leden Van Toorenburg en Mei Li Vos over het onder de aandacht brengen van een omzeilingstruc bij de Kansspelautoriteit

33996-49 Motie d.d. 30 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Van Toorenburg en Van der Staaij over het verbieden van bonussen door kansspelaanbieders
Besluit: Verworpen.
33996-49 Motie van de leden Van Toorenburg en Van der Staaij over het verbieden van bonussen door kansspelaanbieders

33996-50 Motie d.d. 30 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Van Toorenburg en Kooiman over amendementen ter advisering voorleggen aan de Raad van State
Besluit: Verworpen.
33996-50 Motie van de leden Van Toorenburg en Kooiman over amendementen ter advisering voorleggen aan de Raad van State

33996-51 Motie d.d. 30 juni 2016 – M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Van Toorenburg en Kooiman over het gewijzigde wetsvoorstel ter advisering sturen naar de Raad van State
Besluit: Verworpen.
33996-51 Motie van de leden Van Toorenburg en Kooiman over het gewijzigde wetsvoorstel ter advisering sturen naar de Raad van State

33996-52 Motie d.d. 30 juni 2016 – C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Kooiman c.s. over geen iDEAL-betalingen aan illegale kansspelaanbieders
Besluit: Aangenomen.
33996-52 Motie van het lid Kooiman c.s. over geen iDEAL-betalingen aan illegale kansspelaanbieders

33996-53 Motie d.d. 30 juni 2016 – C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Kooiman en Van Wijngaarden over het controleren van de gokindustrie op Curaçao en Sint-Maarten
Besluit: Aangenomen.
33996-53 Motie van de leden Kooiman en Van Wijngaarden over het controleren van de gokindustrie op Curaçao en Sint-Maarten

33996-54 Motie d.d. 30 juni 2016 – C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Kooiman en Mei Li Vos over gelijke afdracht aan het verslavingsfonds voor alle aanbieders van kansspelen
Besluit: Ingetrokken.
33996-54 Motie van de leden Kooiman en Mei Li Vos over gelijke afdracht aan het verslavingsfonds voor alle aanbieders van kansspelen

33996-55 Motie d.d. 30 juni 2016 – M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Mei Li Vos en Van Toorenburg over verplicht gebruik van pop-upberichten over speellimieten
Besluit: Overgenomen.
33996-55 Motie van de leden Mei Li Vos en Van Toorenburg over verplicht gebruik van pop-upberichten over speellimieten

33996-56 Motie d.d. 30 juni 2016 – M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Mei Li Vos en Van der Staaij over een verbod op reclame voor live-weddenschappen
Besluit: Aangenomen. (74-72) (Hoofdelijk)
33996-56 Motie van de leden Mei Li Vos en Van der Staaij over een verbod op reclame voor live-weddenschappen

33996-57 Motie d.d. 30 juni 2016 – M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Mei Li Vos c.s. over scherpe handhaving en een tijdslot voor onlinereclame
Besluit: Aangenomen.
33996-57 Motie van het lid Mei Li Vos c.s. over scherpe handhaving en een tijdslot voor onlinereclame

33996-58 Motie d.d. 30 juni 2016 – M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Mei Li Vos c.s. over een verbod op individuele sponsoring van sporters
Besluit: Aangenomen.
33996-58 Motie van het lid Mei Li Vos c.s. over een verbod op individuele sponsoring van sporters

Waarschuwing gokverlaving
Laatste nieuws
Nederlandse online casino's
De website bevat informatie over online kansspelen die legaal in Nederland zijn. Deze informatie is alleen voor personen ouder dan 18 jaar. Kansspelaanbieders in Nederland mogen promoties en bonussen aanbieden, echter zijn alleen beschikbaar voor spelers vanaf 24 jaar en ouder. Heb je een gokprobleem? Bel voor hulp 0900-2177721 of sluit jezelf uit via Cruks. Meer informatie vindt je op onze Hulp bij gokproblemen pagina. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+